T.B.S. Krak-System S.A.Ogłoszenia i Przetargi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Śliwkowa 6 oferuje do sprzedaży :

Lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – lokal użytkowy oznaczony numerem L.U. położony w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Gustawa Morcinka 15  w Krakowie, o powierzchni użytkowej 298,05 m2 z udziałem wynoszącym 298/1580 części w częściach wspólnych budynku oraz udziału wynoszącego 298/1580  części w prawie własności działki nr 2/71 położonej  w obrębie 4  objętej      KW nr KR1P/00270245/7.

 

Lokal jest aktualnie wynajmowany w ramach umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.

Oferowana cena sprzedaży wynosi: 170 000,00 zł

Istnieje możliwość negocjacji ceny !

Lokal jest wolny od obciążeń hipotecznych.

Wszelkie informacje dotyczące lokalu można uzyskać pod numerem telefonu :

+48 12 644-99-88 , kom. 501 181 008

 Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

                                                                       Zarząd TBS „Krak-System” S.A.